Мета і завдання гуртка

Основним завданням художньої самодіяльності в освітньому процесі – є розкриття талантів та здібностей молодого покоління. У Державному навчальному закладі "Полонський агропромисловий центр професійноїосвіти"  художня самодіяльність є одним з елементів виховної роботи та проводиться відповідно до затвердженого плану роботи на рік.
Метою роботи гуртка є розвиток музичних здібностей, формування патріотичних почуттів засобами народної пісні, оволодіння основними вокально-хоровими навичками. Заняття вокального гуртка передбачає комплексний підхід до кожного учня, навчає видам музичного виконання, музичної грамоти, сценічної етики і виконавської майстерності. Регулярні заняття сприяють засвоєнню народних традицій, формуванню художньо-естетичних смаків, загальної культури майбутніх фахівців.
Вокальна культура є одним із засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості. Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі вокально-хорового співу. Вокальна діяльність реалізується у груповому та сольному співі, який є доступним для всіх учнів ліцею. У процесі співу учні засвоюють музичну мову, пізнають жанрову основу пісні. У них розвиваються музичні здібності, емоційний відгук на пісню, виховується інтерес до музики.
Розбудова сучасної національної системи освіти пов’язана з пошуками і упровадженнями нових педагогічних підходів. Сучасна методика музичного виховання визначає головну мету занять гуртка:
1.   формування у учнів музичної культури як важливої та невід’ємної частини їхньої духовної культури;
2.   виявлення музичних здібностей у дітей та прилучення їх до серйозної роботи по вдосконаленню їх творчих пошуків та потреби в творчій самореалізації, духовно-естетичному вдосконаленні;
3.   виховання любові до музики та співу, пробудження національної самосвідомості молоді, відродження духовності нації, розкриття колосального духовного і морального потенціалу , який зосереджений в традиційній українській культурі ;
4.   формування співацької майстерності та культури співу;
5.   розвивати художньо-творчі здібності учнів, сприяти формуванню в них високих естетичних смаків , благородства, культури поведінки ;
6.   розвивати артистичні та сценічні здібності учнів;
7. навчити учнів працювати з апаратурою (мікрофонами та фонограмами).
Для досягнення поставленої мети на заняттях гуртка ми використовуємо основні закономірності та принципи музичного виховання:
  •  музика, а точніше пісня може виконати свою естетичну, пізнавальну і виховну роль тільки тоді, коли діти навчаються по-справжньому чути її і роздумувати над нею;
  • якщо музичний твір (пісня) не приносить учневі художньої насолоди, він не стане для нього художнім відкриттям, не виявить естетичного впливу на його духовний світ;
  • ефективність музичного навчання залежить від ставлення до особистості учня, як до основної ланки педагогічного процесу
Отже, ГОЛОВНА МЕТА гуртка – навчити дітей співати. Спів, як виконавський процес розвиває музичні здібності, уміння сприймати, запам’ятовувати і відтворювати мелодію і виховує слухову увагу, спостережливість, уяву, наполегливість у подоланні виконавчих труднощів, дисциплінованість і самостійність, акторські і сценічні здібності. У процесі навчання співу розвивається не тільки голос, але й вирішуються завдання, пов’язані з формуванням особистості учня.
Програмою передбачено групові та індивідуальні години навчання з обдарованими дітьми або з дітьми, які відстали від програми з поважних причин.
Важливе місце надається участі у концертах, оглядах, конкурсах, фестивалях. Корисно практикувати індивідуальне виконання пісень, інсценізація пісень та виконання ритмічних рухів під музику.
Кінцевими результатами занять гуртка є:
  • оволодіння співацькими навичками: дихання, володіння звуком та словом у співі, інтонуванням;
  •  збагачення загальної музичної і духовної культури учнів;
  • зацікавлене ставлення до української народної пісні та сучасної пісні ;
  •  набуття виконавської майстерності; 
  • участь у масових позаурочних заходах, різноманітних конкурсах та оглядах художньої самодіяльності ,фестивалях.

Немає коментарів:

Дописати коментар